ایده های تجارت هوشمند سیمرغ

با توجه به احساس نیاز بیمه ایران و صنعت بیمه کشور در زمینه وجود شرکت های IT به منظور ارائه خدمات فناوری اطلاعات در حوزه بیمه ای، در سال 1381 شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ با این هدف آغاز به فعالیت نمود.

این شرکت با چشم انداز رهبری فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و با ارائه راهکار‌های جامع، نوآورانه و مدرن به شرکت‌های بزرگ بیمه کشور، در تلاش است تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه را تعمیق بخشد.

در مدت بیش از 13 سال فعالیت این شرکت، انواع خدمات حوزه فناوری اطلاعات را با اولویت بیمه ایران ارائه نمود و در این مدت توانست ضمن تسهیل کسب و کار بیمه ایران، مجموعه ای از کارشناسان و مدیرانی توانمند با تجربه مفید خدمات بیمه ای در شرکت مجتمع نماید.

براساس هدفگذاری بلندمدت انجام شده، چشمانداز شرکت ایدههای تجارت هوشمند سیمرغ تا سال 1400 به نحو زیر در نظر گرفته شده است: 

  • یکی از 5 شرکت برتر IT  ایران
  • رهبر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه (Insurance IT Leader) 

همچنین ماموریت تدوین شده برای شرکت به شرح ذیل میباشد: 

"فراهم کننده راهکارهای فناوری اطلاعات با تکیه بر چهار محور سختافزار، نرمافزار، شبکه و پشتیبانی"


آدرس:
خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، نبش خیابان ۱۲، پلاک ۲۴۱۳

شماره های تماس:
۰۲۱-۸۶۰۸۰۴۷۷
۰۲۱-۸۶۰۸۰۵۹۶
۰۲۱-۸۶۰۸۰۶۰۹

فکس:
۰۲۱-۸۹۷۸۲۲۹۱

آدرس وب سایت:
www.sabatec.co