EN

فعالیت ها

گردشگری

مدیریت بهره برداری هتل آبان واقع در مشهد از مهم ترین فعالیت های شرکت توسعه کسب و کار سبا است که توسط شرکت مهر سیاحت سبا به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه سبا انجام می شود. مهر سیاحت سبا  رزرواسیون هتل برای کارکنان بیمه ایران را نیز در دستور کار خود دارد.