EN

اخبار

شرکت سبدگردانی آسال تأسیس شد

٠٥ آبان ١٣٩٧

شرکت توسعه کسب‌وکار سبا (هلدینگ سرمایه‌گذاری بیمه ایران) با هدف تنوع‌بخشی به پورتفوی سرمایه‌گذاری خود و حفظ و تقویت ظرفیت سبدگردانی در مجموعه بیمه ایران، نسبت به تأسیس شرکت سبدگردان آسال  اقدام کرده است 

این شرکت که از نهادهای مالی مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود، در حال حاضر در فرایند اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس قرار دارد و پس از اخذ مجوز فعالیت می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه و با هدف انتفاع سرمایه‌گذاران نسبت به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذاران معین در قالب قراردادهای مشخص، پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های مربوطه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.