EN

اخبار

فعالیت "شرکت سبدگردان آسال" آغاز شد

١٣ اسفند ١٣٩٧

"شرکت سبدگردان آسال" به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه کسب و کارسبا فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

شرکت توسعه کسب‌وکار سبا (هلدینگ سرمایه‌گذاری بیمهایران) با هدف تنوع‌بخشی به پورتفوی سرمایه‌گذاری خود و حفظ و تقویت ظرفیت سبدگردانی در مجموعه بیمه ایران، نسبت به تأسیس "شرکت سبدگردان آسال" اقدام کرده بودکه با صدور مجوز فعالیت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت این شرکت به طور رسمیاز اول بهمن ماه آغاز شده است.
"شرکت سبدگردان آسال" با هدف انتفاع سرمایه‌گذاران نسبت به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذاران معین در قالبقراردادهای مشخص، پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های مربوطهطبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می‌کند.