سرمایه گذاری

ويژگيها و الزامات سرمايه‏ گذاري در صنايع مختلف به شکلی است که طرحهاي سرمايه‌ گذاري بايستي مبتني بر دانش فني و فناوري توليد اثبات شده داخلي يا خارجي بوده و امكان حضور در بازار رقابتي را فراهم سازد.  هدف شرکت در این بخش ،سرمايه گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه پذير توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج و داخل كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه گذاريها.

متقاضيان مشاركت با شرکت لازم است درخواست رسمي خود را به نحو مقتضي به اطلاع برسانند. پس از بررسي اوليه درخواست،  ظرف چند روز با متقاضي مربوطه جهت تبادل اطلاعات تماس گرفته ميشود. لازم است متقاضيان به همراه درخواست خود مستندات لازم در ارتباط با معرفي خود اعم از  صورت هاي مالي منتشر شده، اسناد هويتي مديران شركت، آخرين تغييرات سهامداران شركت، مجوزهاي اخذ شده از ارگان هاي ذيربط، طرح تجاري و مطالعات اوليه امكان سنجي طرح را ارسال نمايند.این اطلاعات برای سرمایه گذاران حقیقی نیز مورد نیاز می باشد.

این سرمایه گذاری مشترک میتواند در دو قالب ذیل انجام پذیرد:

ارائه طرح های توجیه پذیر سرمایه گذاری به شرکت

  • طرحهاي مورد نظر بايد از توجيه كامل فني، اقتصادي و مالي برخوردار بوده و طرح كسب و كار به تاييد شرکت برسد.
  • در طرحهاي مبتني بر دانش فني خارجي، مشاركت تامين كننده تكنولوژي و ايجاد شراکت داراي ارجحيت خواهد بود
  • مشاركت شرکت، از طريق شركتهاي تخصصي، در ايجاد شركت و اجراي طرح به نحوي خواهد بود كه سرمايه‏ گذاري مشترك ماهيت خصوصي داشته باشد.
  • منابع مالي مورد نياز براي اجراي سرمايه گذاري از محل آورده هاي طرفين و اخذ تسهيلات بانكي (ارزي و ريالي) تامين مي گردد.
  • به منظور پوشش ريسك هاي احتمالي، طرح هاي سرمايه‌ گذاري بايد داراي نرخ بازده داخلي به ميزان حداقل 25% باشند
  • توانمندي و سوابق اجرايي، فني و مديريتي در ارتباط با راه ‏اندازي و اداره كسب و كار موردنظر.تامين دانش فني (تدارك دانش فني توسط متقاضي، تعلق داشتن دانش فني به متقاضي، دانش فني ثبت شده در مراجع معتبر، پايلوت و نمونه آزمايشگاهي و نيمه صنعتي) ميزان پيشرفت مطالعات انجام شده توسط متقاضي در هنگام درخواست مشاركت (ايده، انجام مطالعات پيش امكانسنجي(PFS) و انجام مطالعات امكانسنجي(FS) و داشتن مصوبه وام بانكي از نكات مثبت در ارزيابي شريك بخش خصوصي به شمار مي رود

مشارکت و سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذار در طرح های مورد تایید و مصوب شرکت

افراد حقیقی و شرکت ها میتوانند با در اختیار قرار دادن سرمایه های خود در پروژ های شرکت مشارکت نماید.شرکت طبق قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران بازگشت اصل و سود حاصله را تضمین می نماید.


مزایای مشارکت در پروژه های شرکت

۱- مدیریت حرفه‌ای با برخورداری از پشتوانه کارشناسی:  بهره‌گیری از مدیران حرفه‌ای که توانایی تحلیل بازارهای مختلف سرمایه گذاری در ابعاد مختلف را دارند، عمدتاً موفق به کسب بازده مناسب و قابل توجه می‌گردند.

۲-  تنوع،انعطاف‌پذیری و کنترل ریسک سرمایه‌گذاری: با افزایش تنوع در سرمایه‌گذاری می‌توان خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داد.شرکت دارای سرمایه‌گذاری بزرگ در پروژه های مختلف می باشد که میتواند خطر سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند.

۳-  نقدشوندگی عالی: با توجه به اینکه سرمایه گذاری شرکت در پروژه ای کوتاه مدت و میان مدت صورت میگیرد لذا این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند که در سریعترین زمان ممکن سرمایه‌گذاری خود را تبدیل به پول نقد نمایند .


۴- شفافیت و اطلاع‌رسانی سریع:
کلیه طرح ها و پروژه های شرکت دارای کار کارشناسی دقیق بوده و شرکت می تواند کلیه مستندات طرح ها را در اختیار سرمایه گذاران محترم قرار دهد.قراردادهای منعقده با شرکت کاملا شفاف بوده  و منافع طرفین در آن به طور کامل لحاظ گردیده است.

۵-   صرفه‌جویی نسبت به مقیاس : طبیعی است که یک سرمایه‌گذار به تنهایی امکان پرداخت هزینه‌هاي مشاوره یا استفاده از تحلیل های سرمایه گذاری در طرح های مختلف  و تحلیلگري را نخواهد داشت ولی با کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌هاي عموم سرمایه‌گذاران، امکان استفاده از مزایاي این چنین فراهم خواهد شد.