شرکت بیمه اتکایی ایران معین با نماد معاملاتی “معین” درج نماد شد.

با موافقت کمیته درج فرابورس ، شرکت بیمه اتکایی ایران معین (سهامی عام) از روز 25 مردادماه 1402 با نماد “معین” ، به عنوان دویست و نود و نهمین نماد معاملاتی (یکصد و نود و دومین شرکت در بازار دوم)، در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج نماد شد.

با موافقت کمیته درج فرابورس ، شرکت بیمه اتکایی ایران معین (سهامی عام) از روز 25 مردادماه 1402 با نماد “معین” ، به عنوان دویست و نود و نهمین نماد معاملاتی  (یکصد و نود و دومین شرکت در بازار دوم)، در بازار فرابورس ایران درج نماد شد.

شرکت بیمه اتکایی ایران معین، به عنوان یک شرکت بیمه در زیرگروه بیمه های غیرزندگی در روز بیست و ششم آبان ۱۴۰۰ با مساعدت تامین سرمایه تمدن با کد  6603 پذیرش گردید و در تاریخ 1401/10/10 با شماره ثبت 12076 رسما نزد سازمان ثبت گردید.

شایان ذکر است شرکت بیمه اتکایی ایران معین یکی از شرکت های گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی است که پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم موفق به دریافت مجوز از شورای عالی بورس گردید.

هلدینگ توسعه کسب و کار سبا این توفیق را به همکاران شرکت بیمه اتکایی ایران معین تبریک گفته و عرضه اولیه هر چه زودتر این نماد و موفقیت های بیشتر را آرزو دارد.