اخبار و تازه‌ها

مجمع عمومی موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین برگزار شد

وصول ۱۵۴۰ میلیارد ریال مطالبات در سال مالی ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین، صبح روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه سال جاری به منظور تصویب عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ با حضور کلیه سهامداران برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی هلدینگ توسعه کسب و کار سبا؛ در این مجمع پس از ارائه گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن
جهت توسعه هم‌افزایی و همکاری میان هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه

نخستین جلسه هیات مدیره هلیدنگ سبا در شرکت‌های تابعه برگزار شد

مدیرعامل بیمه ایران مطرح کرد؛

خروج از زیاندهی بیمه ایران پس از ۱۰ سال

طی بازدید از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا مطرح شد

تاکید بر هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی بیشتر در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سبا

با دستور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بیمه ایران صورت گرفت؛

آغاز جمع‌آوری قطعات و اقلام خسارت دیده استان‌های البرز و قم

اخبار شرکت‌های تابعه

مجمع عمومی موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین برگزار شد

وصول ۱۵۴۰ میلیارد ریال مطالبات در سال مالی ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مدیرعامل بیمه ایران مطرح کرد؛

خروج از زیاندهی بیمه ایران پس از ۱۰ سال

۱۴۰۲/۱۱/۲۵
طی بازدید از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ توسعه کسب و کار سبا مطرح شد

تاکید بر هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی بیشتر در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سبا

۱۴۰۲/۱۱/۱۶
با دستور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بیمه ایران صورت گرفت؛

آغاز جمع‌آوری قطعات و اقلام خسارت دیده استان‌های البرز و قم

۱۴۰۲/۱۱/۱۰