جستجو در این سایت

بیمه اتکایی ایران‌ معین

زمینه فعالیت: بیمه
 
شماره ثبت:
 
سال تاسیس:
 
تلفن:
 
وب سایت:
بیمه اتکایی ایران‌ معین

تغییر مولفه‌های کسب و کار در مناطق آزاد کشور و فعالیت روزافزون شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در این مناطق موجب شد که سهامدار و مالک شرکت، در آذر ماه ۱۴۰۰ موضوع فعالیت بیمه ایران‌معین را به تخصصی اتکایی تغییر دهد. با تغییر موضوع، پروانه فعالیت اتکایی شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته‌های بیمه‌ای در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ توسط بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

موضوع و حدود فعالیت شرکت:

o قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد، در کلیه رشته‌های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه

o تاسیس، مشارکت و یا اداره صندوق‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی

o تحصیل پوشش اتکایی در رابطه با تعهدات بیمه‌ای پذیرفته شده

o سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

o عرضه خدمات مشاوره‌ای، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه‌‌های اتکایی

o فعالیت در سایر زمینه‌هایی که با هدف‌ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد.

جزیره کیش، میدان ساحل، بلوار ساحل، ساختمان بورس اوراق بهادار، طبقه همکف، واحد ۹ تلفن : ۴۴۴۲۲۲۱۰-۰۷۶ نمابر : ۴۴۴۸۰۷۹۴- ۰۷۶

Website: www.bimc.ir

E-mail: info@bimc.ir